1968

Scope and Content

Ysgolion Cynradd Cymraeg, rhestr o Ysgolion a Sefydlwyd gan Awdurdodau Addysg Lleol; Welsh Medium Primary Schools & Classes (Glamorgan).