Llanelli, 1975

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau ac unigolion a chyrff allanol parthed y Gynhadledd Flynyddol (Llanelli), cynigion drafft gan y Cymdeithasau Sir; Correspondence with external organisations.