Abertawe / Swansea 1955

Scope and Content

Rhaglen Gynhadledd Flynyddol (Abertawe); Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwaith i'r Gynhadledd; Adroddiad Cyfrifon yr Undeb; Cofnodion y Gynhadledd; ffurflen archebu; gohebiaeth â Maer Abertawe; Correspondence with Mayor of Swansea.