1970

Scope and Content

Arolwg Cymraeg Ail Iaith yng Ngholegau Cymru; Survey of Welsh as a Second Language in the Colleges of Wales; Arolwg Niferoedd Dosbarthiadau Ysgolion Cynradd Sir y Fflint; Survey of Class Sizes in Flintshire Primary Schools.