1962

Scope and Content

Arolwg o'r Nifer o Blant mewn Ysgolion Cymraeg yn ôl yr Awdurdodau Addysg Lleol; Survey of Numbers of Pupils in Welsh Medium Schools according to Local Education Authorities.