1946

Scope and Content

Gohebiaeth amrywiol ag aelodau a chynrychiolwyr cyrff eraill gan gynnwys cylchlythyrau a rhestr aelodau'r Pwyllgor Gwaith a llythyr Ffrangeg at Arlywydd Ffrainc; Correspondence with other Bodies, President of France.