1974

Scope and Content

Gohebiaeth, cofnodion ariannol, Ffurflenni Ymaelodi a phapurau pleidleisio aelodau y Gronfa Claf, 1972; Cronfa Claf correspondence, financial records, Membership Forms and member voting papers, 1974.