1979

Scope and Content

Gohebiaeth â'r Swyddfa Gymreig a'r Adran Addysg a Gwyddoniaeth a chyrff eraill, Cyngor Morgannwg Ganol; Correspondence with the Welsh Office, the Department for Education & Science and other bodies.