Statements and memoranda, 1977

Scope and Content

Ysgolion o Flaenoriaeth Gymdeithasol, cofnodion cyfarfodydd a gohebiaeth, Cwtogi ar Ginio Di-Dâl i Athrawon am Gyflawni Dyletswyddau Ganol Dydd.