1965-69

Scope and Content

Gohebiaeth a chofnodion ariannol Y Gymhorthfa parthed gwasanaethau ariannol, 1965-69; Y Gymhorthfa correspondence and financial records, 1965-69.