1977

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, Cynghorau Bwrdeistref Sirol, Cyfarwyddwr Addysg Morgannwg, Cymdeithas yr Iaith; Correspondence with other bodies, Merthyr Tydfil Education Officer.