Statements and memoranda, 1964

Scope and Content

Datganiadau a Memoranda Cymdeithas Morgannwg; Prinder Athrawon a'r Cwota; Dileu'r Arholiad 11+; Cyrsiau Cymraeg i Athrawon Ysgolion Cymraeg; Polisi Dysgu'r Gymraeg; Adroddiad ar ddirprwyaeth i Gyfarwyddwr Addysg Abertawe; Ysgolion Cymraeg y Sir.