1972

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, Pwyllgor Cymru'r Cyngor Ysgolion a rhestr aelodaeth Is-bwyllgor yr Iaith Gymraeg; Correspondence with other bodies, Lord Justice Edmund Davies, Margaret Thatcher MP, Welsh Joint Education Committee.