Correspondence, 1977

Scope and Content

Gohebiaeth Cymdeithas Sir Gwynedd, cylchlythyrau parthed amodau gwaith, Cyngor Sir Gwynedd a sefydlu Pwyllgor Negodu Cyd-Undebol.