1974

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, Awdurdodau Addysg Lleol, Mudiad Ysgolion Meithrin, Cyngor yr Iaith Gymraeg Undeb Rhieni Ysgolion Cymraeg; Correspondence with Local Education Authorities; Margaret Thatcher MP; The Central Bureau.