1943

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau, Syr Wynn Wheldon a Llywydd y Bwrdd Addysg R. A. Butler, ac aelodau o gyrff eraill, nodiadau â llaw, cynllun Hanes gan W. Ambrose Bebb; Correspondence with R.A. Butler, President of the Board of Education.