Statements and memoranda, 1978

Scope and Content

Polisi Iaith Awdurdod Addysg Gwynedd ag atodiadau ar y Gymraeg fel cyfrwng a phwnc iaith gyntaf ac ail iaith, Cynllun Ymddeol yn Gynnar i Athrawon; Adroddiad ar y Gynhadledd Sirol; Report on the County Conference.