1951

Scope and Content

Gohebiaeth amrywiol ag aelodau a chynrychiolwyr cyrff eraill, gan gynnwys Cyfarwyddwyr Addysg Awdurdodau Lleol; Correspondence with the Irish National Teachers' Organization.