1964

Scope and Content

Codi Oed Dechrau Mewn Ysgolion Cymraeg/Raising the Age of Entry to Welsh Medium C.P. Schools, gan Gymdeithas Sir Morgannwg; Memorandwm ar y Cynnig i Estyn Diwrnod Ysgol yn Ysgol y Berwyn, Bala, gan Gangen Penllyn ac Edeirnion.