1957

Scope and Content

Gohebiaeth amrywiol ag aelodau a chynrychiolwyr cyrff eraill gan gynnwys Undeb Cymru Fydd a Wynne Ll. Lloyd, Prif Arolygwr Ysgolion Cymru; Correspondence with the Farmers' Union of Wales and Irish National Teachers' Organization.