1977

Scope and Content

Niferoedd Canghennau; Rhestr Aelodaeth Is-bwyllgor Ymgorffori / Ymgynghorol, 'Steadman', Trysoryddion y Cymdeithasau Sirol a nifer eu haelodau.