1969

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau, cynrychiolwyr myfyrwyr yn y Colegau Addysg, athrawon sy'n aelodau Plaid Cymru; Correspondence with members and student representatives.