1960-64

Scope and Content

Gohebiaeth a chofnodion ariannol Y Gymhorthfa parthed gwasanaethau ariannol, 1960-64; Y Gymhorthfa correspondence and financial records, 1960-64.