1967

Scope and Content

Datganiad ar Gyflogau ac Atal Gwasanaeth; Statement on Salaries and Conditions of Work; Datganiad ar Gyfrifoldeb Cinio Ysgol a Chyflogau; Graddfeydd Cyflog Staff Addysgol Colegau Addysg.