Statements and memoranda, 1965

Scope and Content

Sylwadau Cangen Barri ar Ad-drefnu Addysg Uwchradd yn y Barri a Dileu'r Arholiad 11+, a llythyr at Trevor Jenkins, Cyfarwyddwr Addysg Morgannwg.