1975

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, Awdurdodau Addysg Lleol, Pwyllgor Cymru'r Cyngor Ysgolion; Correspondence with other bodies, Welsh Office, Department of Education & Science, Powys County Council.