1972

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, Awdurdodau Addysg Lleol, Cymdeithas Ysgol Gymraeg Merthyr Tudful; Correspondence with other bodies, Welsh Office, Merthyr Tydfil Education Office, Local Education Departments.