Correspondence, 1973

Scope and Content

Gohebiaeth Cymdeithas Sir Gwynedd (Pwyllgor Llywio), gyda chopïau o femoranda a anfonwyd at Awdurdod Addysg Gwynedd.