1961

Scope and Content

Gohebiaeth amrywiol ag aelodau ac eraill, parthed dwyieithrwydd Bwrdd Croeso Cymru a'r Amgueddfa Genedlaethol; Correspondence with National Museum of Wales, Glamorgan Education Department re Welsh speaking Teachers.