Bangor, 1943

Scope and Content

Nodiadau ynghylch cofnodion y Gynhadledd Flynyddol (Bangor), copi drafft o'r cofnodion, nodiadau ar swyddogaeth y Pwyllgor Gwaith, cynnig i'r Gynhadledd.