1942

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau a darpar aelodau, y Llywodraeth, cwmnïau nwyddau, a chyrff eraill, tocyn aelodaeth Gwyn Daniel o UCAC; Correspondence with the President of the Board of Education R. A. Butler, prospective members and office equipment companies.