1971

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau a chyrff eraill, Eisteddfod Genedlaethol Bangor a'r Cylch, Awdurdod Addysg Morgannwg, Cyd-bwyllgor Addysg Cymru, cylchgronau; Correspondence with Schools Council (Committee for Wales), Department of Education & Science.