1974

Scope and Content

Cofnodion cyfarfod Is-bwyllgor Cyllid, adroddiad ar gyfarfod swyddogion y Cymdeithasau Sir, copïau o lythyrau ynghylch y Ddeddf Undebaeth Lafur, adroddiad ar gyfarfod Cyd-bwyllgor Uwchradd Cymru; Report on the Joint Panel on Teacher Training.