1970

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau ac ymatebion ymgeiswyr Seneddol i Holiadur; Correspondence with Parliamentary candidates to a Questionnaire.