Llandrindod, 1969

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau, swyddogion a chyrff allanol cyn ac ar ôl y Gynhadledd Flynyddol (Llandrindod), enwebiadau ar gyfer y Pwyllgor Gwaith, pleidleisiau ar gyfer Is-lywydd.