Aberhonddu, 1953

Scope and Content

Cofnodion drafft o gyfarfod y Pwyllgor Gwaith i'r Gynhadledd Flynyddol (Aberhonddu); Rhaglen a chynigion; Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwaith i'r Gynhadledd; llythyr at Faer Dinbych; Letter to the Mayor of Denbigh.