1973

Scope and Content

Polisi Sir Morgannwg Ganol ar Statws y Gymraeg yn Ysgolion y Sir; Memoranda i Bwyllgor Addysg Gorllewin Morgannwg a Gwynedd gan Gymdeithasau Sirol; Memo ar Addysg Ddwyieithog / Bilingual Education gan Gyngor Caerdydd Plaid Cymru; Ysgol Tþderwen.