1976

Scope and Content

Cofnodion cyfarfod o'r Cyngor Cenedlaethol, 18-19 Mehefin, cofnodion Pwyllgorau Uwchradd, Cyllid ac Ymgorffori, nodiadau Eric Evans ar gyfer ei Adroddiad Blynyddol.