Aberteifi, 1942

Scope and Content

Adroddiad y Pwyllgor Gwaith i Gynhadledd Flynyddol (Aberteifi) ar waith y flwyddyn flaenorol gan gynnwys cynlluniau gwaith ar gyfer Hanes a Daearyddiaeth, a braslun Memorandwm ar Addysg Cymru i'w gyflwyno i'r Pwyllgor Ymgynghorol dros Gymru.