1970

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau ac eraill, Y Cyngor Ysgolion, Eisteddfod Genedlaethol Rhydaman, cylchgronau, Colegau Addysg a'r cynrychiolwyr myfyrwyr; Correspondence, Welsh Joint Education Committee, HTV.