1971

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, Ysgrifennydd Gwladol, Cyd-bwyllgor Addysg Cymru, Awdurdod Addysg Morgannwg; Correspondence with Peter Thomas MP, Margaret Thatcher MP, Cardiff Education Authority.