Y Drenewydd, 1976

Scope and Content

Gohebiaeth parthed y Gynhadledd Flynyddol (Y Drenewydd), datganiad ar Addysg Plant Gweithwyr Symudol a Chosb Gorfforol mewn Ysgolion; Correspondence with Conference venues; Report on the Conference to 'Education'.