1969

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau a chyrff eraill, cynrychiolaeth ar bwyllgorau Cyd-bwyllgor Addysg Cymru ac enwebiadau, Cronfa Glyndðr; Correspondence with Welsh Joint Education & Secondary Committees; Gwynfor Evans MP to Secretary of State for Education.