1950s

Scope and Content

Gohebiaeth a chofnodion ariannol Y Gymhorthfa parthed gwasanaethau ariannol, 1950au; Y Gymhorthfa correspondence and financial records.