1974

Scope and Content

Cofnodion a gohebiaeth Cymdeithas y Colegau a'r Gweithgor Coleg Cymraeg, Memorandwm ar Goleg Cymraeg o fewn Prifysgol Cymru; Colleges Association minutes and notes re Welsh Medium Higher Education College.