1980

Scope and Content

Cofnodion y Cyngor Cenedlaethol, 4-5 Ionawr, 13-14 Mehefin, 12-13 Medi, 8 Rhagfyr; Pwyllgor Ymgynghorol, 17 Gorffennaf; Pwyllgor y Gynhadledd; Pwyllgor Arholiadau; Ymateb i Gynigion Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y Gymraeg mewn Addysg.