1965

Scope and Content

Gohebiaeth â chynrychiolwyr sefydliadau eraill, y Swyddfa Gymreig, datganiad Undeb Rhieni Ysgolion Cymraeg, Arolygwyr Ysgolion ei Mawrhydi, Cronfa Glyndðr Gwynfor Evans, Llywydd Plaid Cymru; Correspondence with Directors of Education, Western Mail.