Porth-cawl, 1964

Scope and Content

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwaith i'r Gynhadledd (Porth-cawl), taflen ar y cwotâu athrawon, datganiadau i'r wasg, cylchlythyr a ffurflen archebu, papur pleidleisio, Press statement re Conference; Cwyn at Alun Oldfield-Davies, BBC Cymru.