Caernarfon, 1952

Scope and Content

Rhaglen Gynhadledd Flynyddol (Caernarfon), Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwaith i'r Gynhadledd; crynodeb o un drafodaeth; cofnodion drafft; papur pleidleisio; gohebiaeth â Chyngor Tref Caernarfon.