1946

Scope and Content

Cynllun am Goleg Milfeddygol i Gymru/A Scheme for a Veterinary College for Wales; Drafft Memorandum, A School of Veterinary Science for Wales; Cylchlythyr gan Adran Gymreig y Weinyddiaeth Addysg, Bwrdd Canol Cymru.